प्रेम माझं असं असावं..!!

थोड़ रागवावं, थोड़ हसवावं
माझं ऐकावं, मला सांगावं.
पूर्ण दीवसातील फक्त एक तास,
त्या वेळेवर हक्क माझं असावं.
प्रेम माझं असं असावं..!!

माझ्या चुकीवर दुःखावला चालेल
पण मणात फक्त प्रेम असावं.
स्वप्न माझं असो किंवा त्याचं
सोबतचं बघावं आणि पूर्ण करावं.
प्रेम माझं असं असावं..!!

जीवन नावचं आहे संघर्षाचं
त्या प्रत्येक क्षणी सोबतीला असावं.
प्रेरणा असावी मी त्याची
आणि तो माझं वैभव असावं.
प्रेम माझं असं असावं..!!

राम-सीते सारखं अविश्वास नको मला
राधा-कृष्ण सारखं प्रेम असावं.
हि कल्पना जरी असली माझी
तरी प्रत्यक्षात अगदी असच असावं.
प्रेम माझं असं असावं..!!

-आरती मानेकर

Posted from WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s