Swapn Punarjanmacha…

चल रे मना!
पुन्हा एकदा
स्वप्न बघुया,
स्वप्न पुनर्जन्माचा..!

आईच्या मायेचा
वडिलांच्या प्रेमाचा
बालपणात खेळण्याचा
रडता-रडता हसण्याचा
स्वप्न पुनर्जन्माचा…!

शाळेतील मस्तीचा
सुंदर अश्या मैत्रीचा
पुस्तकातील कवितेचा
शिक्षकांच्या छड़ीचा
स्वप्न पुनर्जन्माचा…!

प्रेमतील एकटेपणाचा
आठवणीत रड़ण्याचा
नज़र भिडलेकि हसण्याचा
प्रेमळ नात्यांचा
स्वप्न पुनर्जन्माचा…!

हारण्याचा जिंकण्याचा
रुसण्याचा मनवण्याचा
लक्ष-शंख तो कमवण्याचा
हासत खेळत जगण्याचा
स्वप्न पुनर्जन्माचा…!

चल रे मना!
पुन्हा एकदा
स्वप्न बघुया,
स्वप्न पुनर्जन्माचा…!😊

-आरती मानेकर

Posted from WordPress for Android

2 thoughts on “Swapn Punarjanmacha…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s